™BABYAMY ישראל הממוקמת באשקלון מול הים . ™BABYAMY היא חברת בין לאומית מארצות הברית שעכשיו נכנסת לישראל. תזהרו מחיקויים! 
 האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

רוצים לנסות!